Masterplaatjetbvhod

Dit is een tijdelijk website voor de ontwikkeling van de "leidraad voor het schrijven van een operationeel handboek" voor de professionele RPAS operator.

Omdat vaak dezelfde vragen, opmerkingen en problematische onderwerpen terugkomen, wordt er - samen met de sector - een leidraad opgesteld voor het schrijven van een RPAS operationeel handboek. Dat scheelt een hoop ongemak. Deze tijdelijke website is bedoeld om ondersteunende informatie en templates met u te delen.

Uw betrokkenheid is welkom. Hoewel het kader dat de leidraad schetst grotendeels de keuze is van de ILT (op basis van wet- en regelgeving), wordt uw inbreng erg gewaardeerd. Het perspectief van de ILT inspecteur is weliswaar breed, maar nooit volledig.