Masterplaatjetbvhod

Dit is een tijdelijke website voor de ontwikkeling van de "leidraad voor het schrijven van een operationeel handboek" voor de professionele RPAS operator.

De leidraad is geslaagd als:

• de leidraad wordt ervaren als een toegankelijk, duidelijk, uniform en gebruiksvriendelijk kader voor het schrijven en het beoordelen van een operationeel handboek

• de sector het resulterende handboek ervaart als een praktisch en compleet hulpmiddel voor het veilig en verantwoord vliegen

• de behandeltermijn van elke ROC aanvraag wordt teruggebracht tot 90 kalenderdagen

• de behandeltermijn van elke wijziging van het handboek wordt teruggebracht tot 45 kalenderdagen

De basis voor de inhoud van een handboek

Wettelijke regels voor de inhoud van het handboek staan beschreven in de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen. Bijlage 6 van de regeling gaat uitsluitend over de inhoud van het handboek, maar ook in twee andere bijlagen staat iets geschreven over de inhoud van handboek.

Deze regels vormen de basis voor uw handboek en kunnen uitwaaieren in afgeleide regels. De uitwerking van de ene regel heeft soms invloed op de invulling van de andere.

Niets uit dit concept ligt vast. Graag uw commentaar!

 

 

wijzigingRoabl1

standaardscenariobuitenringCTRklein

Het eerste standaard scenario is een feit!

Een standaard scenario is een set van concrete afspraken en eisen ten behoeve van een veilige en werkbare vluchtuitvoering met drones voor een specifieke en afgebakende operatie.

Vliegen met een drone zonder transponder in de buitenste ring van het gecontroleerde deel van het luchtruim rondom de grotere burgerluchthavens in Nederland is een actueel onderwerp waarover veel onduidelijkheid bestond. Dit standaard scenario neemt die onduidelijkheid weg. Het is tot stand gekomen in goed overleg met onder andere de Luchtverkeersleiding Nederland en de brancheverenigingen DARPAS en DCRO.

Dit eerste standaard scenario is alleen te gebruiken door ROC houders met specifieke toestemming van de ILT voor deze operatie. Op termijn zullen vrijwel alle complexe drone operaties zijn vervat in standaard scenario's en is de onduidelijkheid over wat wel en niet mag, en waar en hoe, weggenomen.

De elementen voor het operationeel handboek die van belang zijn voor dit type luchtwerk vindt u in de leidraad voor het schrijven van een operationeel handboek.

Het standaard scenario buitenring CTR is hier te downloaden.