Masterplaatjetbvhod

Dit is een tijdelijke website voor de ontwikkeling van de "leidraad voor het schrijven van een operationeel handboek" voor de professionele RPAS operator.

De leidraad is geslaagd als:

• de leidraad wordt ervaren als een toegankelijk, duidelijk, uniform en gebruiksvriendelijk kader voor het schrijven en het beoordelen van een operationeel handboek

• de sector het resulterende handboek ervaart als een praktisch en compleet hulpmiddel voor het veilig en verantwoord vliegen

• de behandeltermijn van elke ROC aanvraag wordt teruggebracht tot 90 kalenderdagen

• de behandeltermijn van elke wijziging van het handboek wordt teruggebracht tot 45 kalenderdagen

De basis voor de inhoud van een handboek

Wettelijke regels voor de inhoud van het handboek staan beschreven in de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen. Bijlage 6 van de regeling gaat uitsluitend over de inhoud van het handboek, maar ook in twee andere bijlagen staat iets geschreven over de inhoud van handboek.

Deze regels vormen de basis voor uw handboek en kunnen uitwaaieren in afgeleide regels. De uitwerking van de ene regel heeft soms invloed op de invulling van de andere.

Niets uit dit concept ligt vast. Graag uw commentaar!

 

 

wijzigingRoabl1

wijzigingRoablzonder1De regeling wijzigt!

De Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen is gewijzigd. De wijzigingen zijn hieronder samengevat. De letterlijke tekst van de regeling is bij eventuele afwijking uiteraard leidend. Deze vindt u middels deze link. De publicatie in de Staatscourant met toelichting leest u hier.

Een melding minstens 24 uur voorafgaand aan de vlucht aan

  • de minister (ILT) is niet meer nodig, en aan
  • de burgemeester is niet meer nodig.


Een NOTAM publiceren is alleen nodig voor vluchten boven 40 meter boven grond of water in dat deel van het luchtruim waar laag mag worden gevlogen door civiele of militaire luchtvaartuigen. Die NOTAM moet uiterlijk 24 uur ( ipv 48 uur) voor aanvang van de vlucht zijn gepubliceerd.

De veiligheidsbuffer tussen RPA’s met een maximale totale massa van niet meer dan 25 kg en mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing, in gebruik zijnde autosnelwegen, in gebruik zijnde autowegen, of in gebruik zijnde wegen waar een maximale snelheid van 80 kilometer per uur geldt, spoorlijnen, voertuigen en vaartuigen;

  • is vanaf nu 50 meter voor RPA's in de categorie A (Aeroplanes) of OA (Other Aircraft) met een maximale totale massa van niet meer dan 25 kg
  • is vanaf nu 25 meter voor RPA's in de categorie H (helikopter of multikopter) met een maximale totale massa van niet meer dan 25 kg.


De veiligheidsbuffer tussen RPA’s met een maximale totale massa van meer dan 25 kg ten opzichte van mensenmenigten aaneengesloten bebouwing, in gebruik zijnde autosnelwegen, in gebruik zijnde autowegen, of in gebruik zijnde wegen waar een maximale snelheid van 80 kilometer per uur geldt blijft 150 meter en ten opzichte van industrie- en havengebieden, vaartuigen, voertuigen, kunstwerken en spoorlijnen blijft 50 meter.


Het vliegen binnen / boven de aangesloten bebouwing blijft verboden !

Het verbod om in de Eelde CTR te vliegen geldt niet voor experimentele dronevluchten. Wel moet aan SERA worden voldaan (vliegplan, 2-zijdig radiocontact, klaring + regels voor klasse C luchtruim, zoals minimum zicht en afstand tot wolken en het voeren van een mode S SSR transponder).

Het verbod om hoger dan 45 meter boven grond of water in ‘buitenste niet verboden ring’ van CTR Rotterdam, Eelde en Maastricht geldt niet meer binnen een horizontale afstand van 25 meter van een bestaand obstakel en tot maximaal 5 meter boven het hoogste punt van dit obstakel. (ook hier geldt dat aan SERA moet worden voldaan)