Masterplaatjetbvhod

Dit is een tijdelijk website voor de ontwikkeling van de "leidraad voor het schrijven van een operationeel handboek" voor de professionele RPAS operator.

De leidraad is geslaagd als:

• de leidraad wordt ervaren als een toegankelijk, duidelijk, uniform en gebruiksvriendelijk kader voor het schrijven en het beoordelen van een operationeel handboek

• de sector het resulterende handboek ervaart als een praktisch en compleet hulpmiddel voor het veilig en verantwoord vliegen

• de behandeltermijn van elke ROC aanvraag wordt teruggebracht tot 90 kalenderdagen

• de behandeltermijn van elke wijziging van het handboek wordt teruggebracht tot 45 kalenderdagen

De basis voor de inhoud van een handboek

Wettelijke regels voor de inhoud van het handboek staan beschreven in de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen. Bijlage 6 van de regeling gaat uitsluitend over de inhoud van het handboek, maar ook in twee andere bijlagen staat iets geschreven over de inhoud van handboek.

Deze regels vormen de basis en kunnen uitwaaieren in afgeleide regels. De uitwerking van de ene regel heeft soms invloed op de invulling van de andere regel. Het lijkt dan dat er aanvullende 'eisen' worden gesteld, maar dat is schijn.

Niets uit dit concept ligt vast. Graag uw commentaar!